Среща в централата на FICCI на 25.04.2017 г.

Резюме на срещата на Балканско-Индийската асоциация за индийския клон, състояла се на 25 Април 2017 в 11.30ч. сградата на СЕС /Съвет за електроника и софтуер /в Делхи и в 15ч. в сградата на FICCI /Търговско промишлена палата на Индия/ в  Делхи, за да се обсъди развитието на бизнеса между балканските страни и Индия.

Присъстват:

Г-н Красимир Ангелов, Председател на Балканско-индийската асоциация в София, България

Г-н ДК Сарийн, Изпълнителен Директор на CЕС, правителство на Индия

Г-н Маниш Сингхал, Заместник Генерален Директор на FICCI /ТППИ/ Индия

Г-н Муралидар Нирадж Кумар, Заместник председател на БИБА София, България

Г-н Джагир Сайни, Изпълнителен Директор на БИБА клон Индия

Г-н Рохит Кумар, Заместник Генерален Директор ТППИ

Г-н Нитин Панготра, Директор Отдел "Международна дейност" на БИБА клон Индия

 

ПРИВЕТСТВИЕ

Г-н Сайни отправи топли приветствени думи към уважаемия г-н Красимир Ангелов, Председател на БИБА, за неговата първата визита в Индия.

 

 

БИЗНЕС

Г-н Нирадж Кумар, Вицепрезидент на БИБА и г-н Жагир Сайни Изпълнителен директор на индийския клон на БИБА запознаха Председателя на БИБА с уважавания ИД на СЕС и г-н Гурмет Сингх.

Г-н Нирадж  запозна участващите в срещата с политическата и икономическа ситуация в Балканските страни, с факта че в момента  има служебно правителство и след избори се очаква формиране на постоянно и стабилизиране на политическата ситуация. Той също подчерта стратегическата важност на България, дължаща се на централното й място между балканските страни както и на икономическата й интеграция с Европейския съюз, което предполага големи възможности за икономическо сближаване и взаимноизгодни съвместни партньорства между Индия и Балканския регион, навлизайки в нова ера на икономическо развитие. Бе заявено също, че във времето на глобализация се появява нов регионализъм. Той каза, че е дошъл подходящият момент, в който бизнесът /производителите от двата региона/ трябва да си сътрудничат в реализирането на изключителния потенциал на партньорството.

 

Г-н Джагир Сайни

В първия стадий е наложително да се определят секторите на основен интерес за балканските производители. За задълбочаване на сътрудничеството и разбирателството да се организира делегация от производители от Индия за да сподели своя опит във формат бизнес-бизнес или бизнес-правителство. Той също предложи делегация от софтуерни и хардуерни фирми да посети India soft 2018 в Бангалоре, да участват и покажат основните си продукти, като това ще създаде благоприятна среда за създаване на съвместни предприятия, трансфер на технологии както и за свежи инвестиции. По-нататък той предложи BIBA да  публикува списък на балкански производители след проверка на информация за водещите компании от Балканския регион, което би помогнало за увеличаване на членовете в индийския клон. Това ще подпомогне взаимодействието между членовете и ще ускори сътрудничеството с основните производители на Балканите.

 

Г-н Д К Сарийн

Той напълно подкрепи идеята за насърчаване на търговията и индустриалното сътрудничество между Индия и Балканските нации и увери в своята пълна съпричастност към БИБА в тази голяма задача. Той също прие покана от БИБА да състави и ръководи делегация от Индия в България за разговори бизнес–бизнес и бизнес-правителство в периода 21-23 Септември 2017г. 

Г-н Сарийн отправи отворена покана към господата Нирадж и Красимир Ангелов за мега изложението  IndiaSoft2018  като им се осигуряват самолетни билети, настаняване и др. За задълбочаване на икономическите връзки и насърчаване на добрите отношения с балканския регион.

 Среща БИБА - ТППИ

Г-н Нирадж

Той представи БИБА и мисията й на приятелите си – членовете на ТППИ и поиска тяхната подкрепа за насърчаването на търговията и обмена между Индия и балканския регион. Той също призова за сътрудничество от ТППИ за организиране на среща между индийски и балкански производители.


Г-н Маниш Сингал, ТППИ


Беше заявено от негова страна, че БИБА трябва да определи секторите на балканското производство, които са заинтересовани от Индия. След това ТППИ ще определи водещите компании в съответните сектори в Индия и ще се организира среща между тях. ТППИ със своите 4500 компании-членове може да осъществи координация с балканските производители във всеки сектор, в който те искат да работят.

 
Г-н Сайни


Той поиска г-н Сингал да организира изпращане на делегация в България за стартиране на взаимодействието между двете страни и увери, че БИБА ще посрещне делегацията и ще осигури логистична подкрепа. 
 
 

Ръководството на БИБА в централата на FICCI Индия

 

Г-н Нераж

След дискусия с председателя на БИБА той представи организационната и финансова структура на БИБА. Бе предложено 40% от постъпленията да се използват за заплати и стимули за служителите и оставащите 60% да осигуряват работата по развитието. Бе споменато, че по-рано е изпратено писмо за назначаване на Изпълнителен Директор на Индийския клон и следва легализация от Индийското посолство.

Г-н Сайни

Той повдигна въпроса за аномалиите във визовия режим на България и поиска Председателят да отнесе въпроса до Българското правителство тъй като настоящата визова политика осуетява усилията и възпира инициативите на БИБА за насърчаване на търговията и съвместното производство между двата региона. Казано бе, че освен сериозните инициативи на БИБА и усилията на Индия, е неизбежна и недвусмислената подкрепа на българското правителство за да се осъществи голямата кауза на установяване на стратегическо партньорство между Индия и Балканския регион. Затова бе поискано Българското посолство да работи съвместно с индийския клон на БИБА. Бе поискано визите за туризъм и бизнес да се издават с препоръка от БИБА  и да се увеличи доверието между институциите. Г-н Сайни поиска БИБА да стартира официален сайт, който дори и докато е в процес на разработка да подпомага информирането и мобилизацията на заинтересованите. Той изрази надежда че сайта ще показва  приятелски и в пълнота същността на Индия.

 

Г-н Нитин Панготра

Той предложи БИБА да организира международна конференция по Индийско-Балканските взаимоотношения в България за да ускори задълбочаването на непосредствените Индийско-Балкански връзки, необходими за икономическото сближаване, съгласно особеностите на времето, в което живеем. Такава конференция ще осигури интелектуална и фактическа подкрепа за каузата на БИБА и ще даде тласък на увеличаването на членовете. Това също ще даде основание на заинтересованите страни от индустрията, правителствата и гражданското общество да си взаимодействат и да очертаят пътна карта за ново историческо Индийско-Балканско партньорство.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председателят оцени високо големите усилия на Заместник-председателя и Изпълнителния директор на индийския клон на БИБА за продължаване усилията в голямата кауза за установяване на задълбочени икономически връзки между Индия и Балканския регион. Той поиска г-н Нитин Пантаготра да изготви и представи тематичен доклад за Индийско-балканските отношения за да може организираната международна конференция по темата да има незабавен ефект. 

 

КОНТАКТИ:

Балканско - индийска бизнес асоциация
гр. София
ул. "Граф Игнатиев" 14, ет.1, ап.1
тел.: +359 889 636 555
факс: +359 38 58 03 03
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Членство

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО:

- Заявление

- Информационна карта